„Jako vlastník komunikace požadujeme, aby byla chráněna před nadměrnou zátěží tranzitní kamionovou dopravou,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Podle kraje je možné vyloučit nákladní tranzitní dopravu v úseku od křižovatky se silnicí I/35 u Mikulče až po křižovatku se silnicí I/34 u Svitav na základě ustanovení zákona o pozemních komunikacích.

 „Silnice je prokazatelně nadměrně zatížena, z čehož plyne zhoršení bezpečnosti provozu, zvýšený hluk a nadměrné poškozování silnice. Plánovaný odklon by byl veden po silnici I/35 až po křižovatku se silnicí I/34 u Koclířova, a dále ke kruhovému objezdu ve Svitavách, a to obousměrně,“ uvedl Netolický. 

Cílem opatření je zvýšit bezpečnost provozu, zamezit odstavování kamionů na autobusových zastávkách, zmírnit ucpávání Svitav, přes které projedou stovky nákladních aut denně, omezit obtěžování nadlimitními imisemi škodlivin a ochránit povrch komunikace, která na zvýšenou zátěž není stavěná.

CHTĚJÍ CHRÁNIT ZDRAVÍ I MAJETEK
Zákaz by podle hejtmana také ochránil investice Pardubického kraje. „V roce 2017 jsme dokončili rekonstrukci části silnice II/366 v ulici Pražská ve Svitavách za téměř 20 milionů korun. V případě další nadměrné zátěže tranzitní nákladní dopravou dojde ke zkrácení její životnosti a nutnosti dalších oprav,“ dodal Martin Netolický. V průběhu zmíněné rekonstrukce byla doprava odkloněna právě navrhovanou objízdnou trasu, takže praxe ověřila, že pětatřicítka tranzitní nákladní dopravu zvládne.

Také podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše by opatření mělo mít přínos hned v několika ohledech. „Jedním z nich je jednoznačně zvýšení bezpečnosti provozu. Kamiony projíždějí obcemi Mikuleč, Kukle, Javorník a po průtahu městem v délce necelých tří kilometrů v zastavěné oblasti. Je zde velmi málo přechodů pro chodce a špatně umístěné zastávky autobusů, které nutí občany komunikace přecházet. Silnice vede kolem škol, dětských hřišť, úřadů a domovní zástavby,“ uvedl radní Kortyš.

Opatření by rovněž mělo omezit ucpávání Svitav kamionovou dopravou ze směru od Hradce Králové. „Pokud budou nákladní vozidla přijíždět ze směru od Moravské Třebové, nebudou v době zácpy paralyzovat centrum Svitav. Bohužel to ale přinese i zvýšený provoz na křižovatce I/35 se silnicí I/34 u Koclířova, kterou nejen dopravní policie už teď prohlašuje za přinejmenším problémovou. Ačkoliv tato křižovatka není v majetku kraje, zadal jsem studii její úpravy a budu jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic a samosprávou o společné investici v tomto problematickém místě,“ řekl Michal Kortyš.

PODOBNÉ OPATŘENÍ UŽ V KRAJI PLATÍ
Silnice II. třídy jsou podle zákona určené pro dopravu maximálně mezi okresy, nikoliv pro dálkovou a mezinárodní dopravu. „V současné době je silnice II/366 jednou z nejzatíženějších silnic druhé třídy v rámci kraje, což vyplývá také ze sčítání dopravy z roku 2010. Intenzita dopravy je zde ve výši 5 344 vozidel za 24 hodin. Z toho nákladních bylo 1341,“ uvedl autor zprávy a krajský zastupitel David Švec (ANO 2011).

Podle zástupců hnutí ANO, kteří s návrhem přišli, by mělo mít plánované opatření vliv i na životní prostředí. „Silnice první třídy jsou po rekonstrukci v řádném technickém stavu s požadovaným šířkovým uspořádáním,“ uvedl krajský zastupitel Jan Procházka. Navíc nejde o první obdobné opatření v kraji. Potvrzuje to předseda kontrolního výboru Miroslav Jurenka: „K takovéto úpravě již došlo na silnici II/358 v úseku Litomyšl – Česká Třebová.“