„Náklady na dokončení oprav zámeckého areálu, zlepšení podmínek pro konání Smetanovy Litomyšle, zřízení ubytovacích kapacit, parkoviště, rekonstrukce Piaristického kostela apodobně jsou v řádech několika milionů korun, které je možno získat z prostředků Evropské unie. Podpůrné stanovisko Pardubického kraje bude sloužit jako příloha žádosti o tyto peníze a věříme, že k získání prostředků výrazně přispěje,“ prohlásil radní pro kulturu a památky Miroslav Brýdl.