Pardubický kraj podepsal poprvé v historii dohodu o spolupráci s neziskovým sektorem.
Smlouvu v pondělí podepsali hejtman Radko Martínek a předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka a senátorka Miluše Horská.
„Tato dohoda vymezuje vzájemnou spolupráci smluvních stran při rozvoji neziskového sektoru a jeho aktivit na území Pardubického kraje,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

„Jejím hlavním účelem je rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci, zejména ve prospěch obyvatel Pardubického kraje,“ shrnul obsah spolupráce Martínek.

„Zavazuje kraj k tomu, aby dle možností rozpočtu finančně podporoval provoz a rozvoj neziskového sektoru v kraji,“ dodal Martínek.

Spolupráci mohou ostatní závidět

Obě organizace budou vytvářet a naplňovat strategické dokumenty Pardubického kraje, ale také vytvářet podmínky pro vzájemnou výměnu informací a rozvoj vzdělávání.

Nestátní neziskové organizace svou činností a hodnotami, na nichž je tato činnost postavena, budou přispívat k praktickému prosazování strategie trvale udržitelného rozvoje.

„Ačkoliv spolupráce mezi neziskovým sektorem a Pardubickým krajem nám již léta výborně funguje a v leckerých krajích nám ji mohou závidět,“ prohlásila senátorka Miluše Horská.

„Podpis dohody o spolupráci je dalším krokem vpřed a mám z něj upřímnou radost,“ doplnila Horská.
Dohoda o spolupráci mezi neziskovým sektorem byla podepsána na dobu neurčitou.

Její naplňování bude hodnoceno minimálně jednou za rok a prezentováno na krajské konferenci nevládních a neziskových organizací.

(msu)