Svitavský deník připravil pro své čtenáře miniseriál anket se starosty měst a obcí svitavského okresu, týkající se této podzimní události. Všem osloveným položíme stejnou otázku: Čím vaší obci existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Odpovědi starostů a starostek obou regionů najdete následujících čtrnáct dní na tomto místě.

Odpovídá starostka Sebranic Lenka Karalová:

Lenka Karalová

„Starostkou nejsem ještě ani dva roky. Pardubický kraj v tuto chvíli vnímám tak, že mi pomohl  pomocí dotačních programů vylepšit náš obecní rozpočet, za což jsem velmi vděčná.  Na co by se měl zaměřit? Pro mne, jako začátečníka v komunální politice,  by bylo prospěšné mít prostor k setkávání s představiteli kraje a seznámení se s možnostmi, které mi kraj jako starostce nabízí."