„V rámci transformace péče o ohrožené děti je naší snahou, aby děti nebyly umisťovány ve velkých dětských domovech, ale žily v malých rodinných skupinách co nejvíce normálním životem, jako většina jejich vrstevníků,“ zdůvodňuje záměr kraje radní pro školství Ladislav Valtr.

Původně měli zastupitelé o odkoupení vilky jednat už v září. Obyvatelé ulice však proti umístění krajského zařízení sepsali petici. „Vzhledem k tomu, že v den jednání přišla petice, která s využitím domu nesouhlasila, rozhodli jsme se celou věc z pohledu znaleckého posudku a investičních nákladů znovu prověřit,“ přiblížil náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek důvod odkladu hlasování. Podle Línka krajští úředníci neshledali nic, proč by objekt nemohl být pro potřeby Dětského centra využit.

Hlasování zastupitelů předcházela bouřlivá debata, ve které se svými námitkami vystoupili rovněž obyvatelé ulici, kteří s umístěním zařízení ve vilce nesouhlasí. „Naše argumenty byly smeteny se stolu. Proti molochu politických rozhodnutí nemá obyčejný občan šanci, i kdyby byly jeho důvody sebevíc oprávněné. Na tom, že se snažíme chránit klid a soukromí našich domovů přece není nic špatného, avšak obrátilo se to proti nám,“ podělila se o pocity z jednání zástupkyně petentů Sonja Škrabalová.

Podle obyvatel ulice odporuje umístění zařízení územnímu plánu města. „Po rekonstrukci a umístění zařízení s dětmi se dům stane občanským vybavením, které nemá v plochách bydlení v rodinných domech co dělat,“ říká Sonja Škrabalová.

Svitavský starosta David Šimek však s takovým výkladem nesouhlasí. „Účel se nemění, pořád to bude rodinný bytový dům. Akorát tam nebude bydlet matka s dětmi, ale teta s dětmi,“ vysvětluje David Šimek.

Druhým argumentem obyvatel je kupní cena, za kterou hodlá kraj nemovitost odkoupit. „Nechali jsme si ověřit znalecký posudek nezávislým soudním znalcem, jehož závěr byl, že kupní cena 2,965 tisíc je nadhodnocená, a porovnávací metoda využívá ke srovnání nesrovnatelné nemovitosti,“ uvádí Sonja Škrabalová. Navíc se ukazuje, že rekonstrukce bude stát víc, než se původně předpokládalo. „Nejdříve se hovořilo o 700 tisících, pak o milionu a v závěru požádal starosta Svitav kraj ještě o víc peněz, aby se dal dům do perfektního stavu a nemuselo se už do něj v budoucnu investovat,“ říká Sonja Škrabalová.

Krajští zastupitelé rovněž odmítli argument, že umístěním zařízení v objektu utrpí tržní hodnota okolních nemovitostí. „Nevidíme důvod se obávat, že tržní cena sousedních nemovitostí tímto krokem klesne. Dům a byty v něm budou užívány zcela standardním způsobem jako by tomu bylo u běžné rodiny. Děti umístěné do péče centra jsou vedeny k vzájemnému respektu i k dobrým sousedským vztahům, protože to je podstata toho, proč jsou umístěny v komunitě. Ve velkém dětském domově se toto nenaučí,“ uzavírá radní Valtr.