Pardubický kraj proto tento týden oznámil dodavateli odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu jejího podstatného porušování.

„Situace na Gymnáziu v Jevíčku nás netěší. Naším záměrem bylo, aby historická budova získala energeticky úsporné prvky, na což jsme využili dotaci z evropských fondů. Během kontrol jsme zjistili porušení smlouvy zhotovitelem. Šlo zejména o opakované a dlouhodobé nedodržování harmonogramu a nakonec i nedokončení stavby ve smluvním termínu,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Na konci loňského roku jednali zástupci kraje s dodavatelem o dohodě. Kraj směrem k dodavateli pozastavil fakturaci, protože předložené soupisy provedených prací neodpovídaly skutečnosti.

„Zejména v nich bylo požadováno proplacení dodávek a prací, které vykazovaly vady nebo nebyly řádně dokončeny. To je něco, s čím se nemůžeme spokojit, a co nelze akceptovat,“ sdělil Netolický. Stavba proto zatím nepokračuje, firma odstranila lešení a nechala vše, jak od toho odešla. „Naštěstí není ohrožena evropská dotace. Hned jak vysoutěžíme nového dodavatele, budou práce v celkové hodnotě 31 milionů korun pokračovat,“ ujistil náměstek hejtmana Roman Línek.

Vzhledemk tomu, že budova gymnázia je historickým objektem, nejedná se o klasické zateplení. Součástí energeticky úsporných opatření je výměna okena dveří s izolačními parametry.