Svitavský deník připravil pro své čtenáře miniseriál anket se starosty měst a obcí svitavského okresu, týkající se této podzimní události. Všem osloveným položíme stejnou otázku: Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Odpovědi starostů a starostek obou regionů najdete následujících čtrnáct dní na tomto místě.

Odpovídá starosta Poličky Jaroslav Martinů:

„S působením kraje jsme spokojení. Když už vznikly, stavíme se k tomu pragmaticky. Na mnoho projektů jsme s pomocí kraje získali peníze. Bez nich, jenom z našeho rozpočtu, bychom si je s největší pravděpodobností ani nemohli dovolit. Kraj nám pomáhá financovat také celou řadu kulturních akcí. Sice s omezenými částkami, ale i ty jsou ve stávající situaci dobré. Jsme opravdu spokojení. Nevidím žádnou slabinu. Spíše bych byl rád, kdyby kraje hospodařily tak, aby se dále nezadlužovaly. Aby hospodařily s minimálním rozpočtem i za tu cenu, že by třeba měly trošičku podporu městům a obcím omezit. Myslím si, že primárním úkolem je, aby nezapadaly hlouběji do zadlužení."