Někomu se líbí, jiný je považuje za starý železný šrot. Přestože radní zaznamenali spíše negativní ohlasy, uvažují o koupi jednoho z uměleckých děl. „Jedná se o práci jednoho z našich nejlepších a světově uznávaných výtvarníků a dle našeho názoru patří i moderní výtvarné umění do historického prostoru. Tento názor jsme ochotni hájit i navzdory většinovému odmítavému stanovisku laické veřejnosti. Co se týká výběru díla, jsme ve shodě. Jednáme s panem Veselým o sousoší s názvem Já, Ty a Ti co již nejsou,“ sdělil starosta Michal Kortyš. Zastupitelé shánějí finanční prostředky od sponzorů. Oslovili rovněž Federaci židovských obcí, protože socha by měla stát v místě bývalé synagogy.