S bývalým prezidentem se potkal před pěti lety také exstarosta Svitav VÁCLAV KOUKAL. Jak na něho vzpomíná dnes a co by mu popřál k jubileu?

Vzpomínáte na návštěvu Václava Havla ve Svitavách?
Návštěvě předcházela schůzka v Praze. Sešli jsme se v Krušnohorské restauraci u Národního divadla, kam chodíval pan prezident na oběd. Dojednal to senátor Jiří Brýdl. Měl jsem trému, jakou člověk před důležitým „rande“ mívá. Vybaven jsem byl oficiálním pozváním města na 750 výročí Svitav a prosbou o pokřtění kroniky města. S sebou jsem měl její pracovní verzi a to myslím nakonec rozhodlo. Je tedy i zásluhou autorů Radoslava Fikejze a Vladimíra Velešíka, že pan prezident spolu Petrem Pithartem, autorem předmluvy kroniky, na oslavu přijeli. A zase jsem měl trému, ale milou. Ostatně milé bylo celé setkávání v průběhu oslav. Na radnici, na náměstí v historizujících kostýmech, při křtu, na setkání v sále Ottendorferova domu s občany a dole se skleničkou dobré slivovičky. Nezdálo se mi, že by od nás ze Svitav nějak zvlášť spěchal.

Jak na vás působil a působí jako člověk a jako významný politik?
Jako na většinu vnímavých a pozorných lidí. V anketě „Největší Čech” ho ostatně předstihl jen Lucemburk Karel IV. a první prezident T. G. Masaryk. Velký demokrat a filozof. Václav Havel je ve světě respektovanou osobností. Nevyniká energicky vystrčenou bradou a udílením rad ostatním. Respekt si vysloužil svou integritou minulých i současných postojů a konání ve prospěch občanských práv, svobod a aktivní občanské společnosti. Je docela symptomatické, že ho za to řada domácích politiků, kteří si pletou kdo pro koho tady je, zrovna nechválí…

Co pro Vás Václav Havel znamená?
Jistotu, přesvědčení či zkušenost, že o správnou věc má člověk trvale usilovat, i když není vždy správně pochopen nebo je dokonce vysmíván. Tou správnou věcí je společnost svobodných, zodpovědných lidí. Václava Havla vnímám od roku 1967 , kdy s Janem Procházkou tehdy povzbuzoval spisovatele, aby se vyjadřovali k svobodnějším politických změnám u nás. Nevzdal to ani po roce 1969 a nevzdává to ani v současnosti.

Setkal jste se s ním i někdy po oslavách ve Svitavách?
Jednou jsme se v Praze setkali při jakési příležitosti v kavárně Krásné ztráty. Bylo nás tam hodně a hodně těch, kteří chtěli panu prezidentovi něco říci nebo se zeptat. Byl to krátký rozhovor, ale měl jsem dobrý pocit, že Svitavy mu v dobrém v mysli uvízly.

Co byste mu popřál k jeho životnímu jubileu?
Dobré a ještě lepší zdraví. Příjemné a milé zázemí mezi nejbližšími a přáteli. Naši politickou reprezentaci, na kterou by mohl být hrdý.

Na Václava Havla vzpomínají ve Svitavách a taky Litomyšli

Na Václava Havla vzpomínají v den jeho narozenin i lidé ve svitavském okrese. Několikrát totiž region v minulosti navštívil. Do Litomyšle zavítal v roce 1994 společně s dalšími šesti evropskými prezidenty. V roce 1996 dostal Cenu města Litomyšle za myšlenku uspořádání setkání středoevropských prezidentů v Litomyšli a za trvalou snahu o zvýraznění významu malých měst. Ve Svitavách se objevil Havel jako host oslav 750 let města v roce 2006.
V Poličce byl Havel dokonce dvakrát

Václav Havel před lety zavítal také do rodiště Bohuslava Martinů. V roce 1990 byla Polička vyhlášena městskou památkovou zónou a ve stejném roce tady byla u příležitosti stého výročí narození Bohuslava Martinů za účasti československého prezidenta Václava Havla odhalena socha tohoto významného hudebního skladatele. Další z významných událostí moderní historie bylo setkání české a německé mládeže v září roku 1996. Do Poličky tehdy opět zavítal prezident České republiky Václav Havel, tentokrát společně s německým prezidentem Romanem Herzogem. (re)