Farníci a lidé z okolí se v sobotu sešli, aby společně oslavili vysvěcení opraveného kostela. Svatostánku, který je zasvěcený svatému Mikuláši, požehnal Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze.

Kostel svatého Mikuláše, který byl postavený kolem roku 1786 prošel generální opravou. „Je opravený celý vnější plášť kostela," potvrdil farář Pavel Michut. Stavebníci otloukli staré omítky a kostel také odvodnili. Kromě nové fasády má kostel také opravené krovy a novou střechu. Nahradila staré šindele.

Jedinečná jsou na této kulturní památce vitrážová okna. Jejich záchranu si vzali na starosti odborníci. Zrestaurovali je. Doplnili chybějící sklíčka a usadili je do nových ocelových rámů. Podle Pavla Michuta jsou vitráže velice vzácné, zobrazují postavy. Zvon, který je umístěný ve věži kostela, je z roku 1599, z ještě původního dřevěného kostelíka.

Oprava kostela vyšla téměř na čtyři a půl milionu korun. Na projekt a spoluúčast darovala peníze obec. Dotaci poskytl Státní zemědělský intervenční fond.