V příštích letech hodlá rekonstruovat současné koryto od Synského rybníka nedaleko centra města až po Pomezský rybník. Nahradit by ho měl kapacitní betonový „žlab" schopný zvládnout nápor dvacetileté vody.

Jednají s vlastníky

V uplynulých dvou letech už město zajistilo výkup důležitých pásů pozemků potřebných pro dimenzování nového koryta. Teď vlastní pásmo od Synského rybníku až k areálu bývalé továrny Tofa. Stále však není hotovo a naráží na nesouhlas obyvatel, jichž by se případně výstavba dotýkala. „Stále jednáme se čtyřmi až pěti vlastníky pozemků o jejich výkupu a pokračujeme," říká starosta města Jaroslav Martinů.

Město musí vykoupit na devadesát pozemků přiléhajících k Bílému potoku, důležitých pro uskutečnění projektu. Ty, o nichž jedná, patří mezi menší. „Ve všech případech jsou to pásy pozemků o rozměrech padesát centimetrů či metr," upřesňuje Jaroslav Martinů. Ze strany vedení Poličky vzešel kvůli komplikacím návrh na rozdělení projektu do jednotlivých etap. První by mohla být po pozemky, o kterých je řeč.

Podle Františka Špatky z Povodí Moravy, pod jehož správou Bílý potok je, by tato varianta připadala v úvahu. „Bude to mít význam, když dílo bude funkční a podaří se navíc vyjednat výstavba od domu s pečovatelskou službou až po soutok s pravým přítokem," vysvětluje František Špatka, vedoucí provozu Povodí Moravy z Bystřice nad Pernštejnem.

Právě dům s pečovatelskou službou patřil při povodních v letech 1997 a 2002 mezi nejzasaženější lokality. „Vybudování nového koryta v tomto místě považuji za nejdůležitější součást celého projektu. Při minulých povodních byl zatopený," dodává starosta Martinů. Nutný je však souhlas všech vlastníků. Bez něj kompletní projekt za zhruba 200 milionů korun nevznikne.