Litomyšl

Jméno: Michal Kortyš
Datum narození: 1962
Rodinný stav: ženatý
Původní povolání: elektrikář
Politická strana: ODS

V Litomyšli do křesla na radnici na příští čtyři roky usedl staronový starosta Michal Kortyš. Zkušenosti z vedení města má už několik let. V minulém období působil jako starosta a předtím byl v zastupitelstvu. Nyní jsou před ním velké projekty, jako je mimo jiné revitalizace zámeckého návrší.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?
Měl bych si uklidit na stole, kde mám velký pracovní nepořádek! Ale teď vážně. Důležité bude obsadit komise rady města a zřídit nové komise dle návrhu zastupitelů. Svoláváme kulatý stůl na téma redakční rada Lilie. Dále bych chtěl seznámit novou radu i zastupitele s projekty, které už jsou v určitém stadiu rozpracovanosti. Na to navazuje programové prohlášení, které již v těchto dnech připravujeme.

Jaké projekty budete připravovat jako první?
Myslím si, že se koaliční partneři jistě shodnou na nutnosti zahájit bytovou výstavbu. Tento bod programového prohlášení dlužíme už z minulého volebního období. Novým projektem bude určitě dům pro seniory, na který už leží žádost na ministerstvu práce a sociálních věcí. V prvních dnech ledna se připravuje schůzka Českomoravského pomezí, které by mělo zaštiťovat přípravu projektu cyklostezek propojující Královéhradecký kraj s Jihomoravským. Ve volebních programech všech stran byla dětská hřiště a určitě budou jednou z hlavních priorit nového zastupitelstva.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?
Zámecké návrší je těsně před výběrovým řízením a pracujeme na něm průběžně. To samé můžeme říct o projektu čistírny odpadních vod a odkanalizování městské části Lány a Nedošín. Revitalizace budislavských rybníků v hodnotě osm milionů korun bude zahájena, doufám, ještě letos. Pokud přijme nový investor do průmyslové zóny naše podmínky, budeme investovat do infrastruktury. Plynule navážeme v programu zateplování budov z důvodu úspory energií. V roce 2011 to bude mateřská školka Lidická.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?
Určitě to bude krytý plavecký bazén. Je to velmi zdařilé architektonické dílo a také je posledním kamínkem mozaiky sportovního areálu Černá hora. Má velký potenciál a je ho potřeba dobře využít.

Jakým mottem se budete ve své funkci řídit?
Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci.