„Vždyť je to u řeky docela dobré. Nechápu, proč se tam mají zase dávat peníze, když jsou potřeba jinde," říká Miroslav Dvořák. Není sám, kdo si myslí, že je tak trochu zbytečné investovat miliony do úpravy břehů řeky Loučné.  Město se totiž  snaží získat dotaci na projekt  proměny nábřeží Loučné.  Na budoucí podobě  nábřeží se ovšem podílejí sami lidé. Pokud řeknou projektu NE, město podle starosty Michala Kortyše od  realizace prý klidně  ustoupí.

Projekt zahrnuje úpravu nábřeží Loučné v části Vodních Valů a parku u Smetanova domu. Architekti, kteří   budou zpracovávat studii, budou vycházet především z podnětů od lidí. „Využili jsme studii, kterou vypracoval architekt Josef Pleskot. Ta v minulosti řešila úpravu části nábřeží," uvedl starosta Michal Kortyš.  Ovšem hlavní slovo při dalším plánování má veřejnost. „Není to tak, že bychom si tady na radnici něco vymysleli a pak předložili lidem. Je to přesně obráceně, lidé mají možnost se k projektu vyjádřit. Uskuteční se několik veřejných projednání," dodal Michal Kortyš.

Řekněte si!

Na webu města a ve zpravodaji je speciální dotazník. Novou podobu  nábřeží bude tvořit veřejnost a z připomínek lidí následně vyjdou při své práci architekti. „Čekám, že kritiků se najde hodně, ale teď mají šanci se ke všemu vyjádřit. Pokud všichni lidé řeknou, že projekt nechtějí, tak ho dělat nebudeme. Jinak se ale budeme snažit vše naplánovat tak, jak chtějí lidé," řekl starosta.

Náklady na proměnu nábřeží činí zhruba třicet milionů korun. Nadace Proměny však městu pomůže částkou až dvacet pět milionů korun. „Ty peníze se daly dát jinam, je potřeba obnovit dětská hřiště," míní Jana Bartošová. Peníze však podle radních jinde využít nejde. „Slyšel jsem  různé názory, že  jsme peníze mohli dát třeba na rekonstrukci léčebny dlouhodobě nemocných. Jenže to nelze. Dotace je určená přímo na úpravu zeleně a veřejných prostor. My tu výzvu chceme využít a získat peníze pro město," vysvětlil starosta Kortyš.

Podle některých lidí však nábřeží Loučné tak výrazný zásah nepotřebuje.  Vedení města má ale jiný názor. „U řeky je to teď takové hluché místo. Chceme zpřístupnit lidem řeku, ale rozhodně z toho nechceme dělat druhé Klášterní zahrady, to ani náhodou," dodal Michal Kortyš.

V týmu, který na projektu pracuje, jsou zástupci mateřských škol, skautů,  studentů, seniorů,  nechybí ani lidé, kteří v blízkosti řeky bydlí.  Na projektu se také podílejí ochránci přírody, kteří  mapují, jaké rostliny a živočichové se v dané lokalitě nacházejí.

Město chce, aby se nábřeží stalo příjemným místem pro trávení volného času. „Využití potenciálu vodních prvků ve veřejném prostoru a jejich zpřístupnění lidem v České republice stále hodně chybí. U Loučné je proto hlavním záměrem  dialog řeky a města,"  podotkla Jolana Říhová, projektová manažerka nadace Proměny, která bude projekt Litomyšle   dotovat.