Nařízení sice stanoví zákon, v praxi je však obtížně vymahatelné a i profesionální hasiči, kterým by taková kontrola příslušela, potvrdili, že ji neprovádějí.

„Toto nařízení je spíše formální, namířené naopak na ochranu fyzických osob vůči kominíkům pro případ, že by se něco stalo a vznikl by požár. Aby pak bylo jasně doložitelné, na čí straně se stala chyba. Preventivně však žádné takové kontroly neprovádíme,“ uvedl David Schön z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, který má tyto záležitosti na starosti.

Razítko od kominíka o provedené kontrole spalinových cest je tak potřeba vlastně jen kvůli stavebnímu řízení nebo například při žádostech o kotlíkovou dotaci. A samozřejmě se hodí v případě požáru. Pokud pojišťovně předchozí, maximálně rok starou kontrolu nedoložíte, těžko se dočkáte pojistného plnění.

Podle zákona mají lidé povinnost pozvat si každý rok autorizovaného kominíka pro kontrolu spalinových cest jak u kotlů na pevná paliva, tak plynových. Tato povinnost je narozdíl od fyzických osob vymáhána u právnických osob, tedy firem, těm za zanedbání naopak hrozí vysoké pokuty.

Pokuty se týkají i samotných kominíků, pokud při svých kontrolách něco zanedbají, vyčistí komín špatně nebo nepředají včas zprávu o kontrole.

Právě kvůli nim je v zákoně povinnost pro majitele kotlů nechat si kontrolovat spalinové cesty. Je v ní skrytý bič na kominíky. Samotné fyzické osoby za chybějící razítka od kominíků nikdo popotahovat nebude. Dokud se ovšem nic nestane…

Zhruba pětistovku, kolik taková kontrola s razítkem stojí, je pro mnohé dost peněz. Komín si proto raději čistí sami. Nevyplatí se to ale podceňovat. Nejde přece o (neexistující) pokutu, nýbrž o střechu nad hlavou…

„Vymetat komín je třeba třikrát za rok a jednou ročně ho i stavebně zkontrolovat,“ podotýkají hasiči.

Nejvíc požárů vzniká přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo vČesku takových požárů 846 z celkových 965. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, vydrolené spáry či zazděný trám. Ten byl ostatně nejspíš příčinou nedávného požáru rodinného domu v Poličce.

Kontrola vs. revize

Lidé si častou pletou kontroly, a revize komína. „Papírově“ nepodceňovat se vyplatí hlavně to druhé.

Kontrola a vyčištění komínů – ze zákona by si na tuto práci měl člověk zavolat kominíka jednou za kalendářní rok. Je jedno kdy, vzhledem k vytíženosti kominíků jsou na to nejvhodnější jarní nebo letní měsíce. Kominík za tuto práci vystaví potvrzení. V praxi však lidé zvládnou kontrolu a čištění svého komína často sami a tyto zákonem nařízené preventivní kontroly jsou i přes hrozbu pokut nevymahatelné. Hasiči, tyto kontroly ani neprovádějí. Potvrzení o provedené kontrole se hodí jen v případě požáru (u pojišťoven), potvrzení o poslední kontrole je často potřeba rovněž u stavebních řízení nebo při žádosti o kotlíkovou dotaci.

Revize komínů – zjednodušeně řečeno znamená odborné posouzení nově postaveného nebo třeba i jen zrekonstruovaného komína, že je v pořádku. Toto potvrzení je narozdíl od razítka o každoroční kontrole a čištění spalinových cest potřebné a není dobré se mu vyhýbat