Poskytuje širokou škálu aktivit s koňmi pro děti zdravé, ale i pro děti s postižením. Je to teprve druhé středisko v Pardubickém kraji, které provozuje hiporehabilitaci, tedy léčebné ježdění na koních pod odborným dohledem kvalifikovaných odborníků.

Hipoterapii využívají nejen děti trpící vadným držením těla nebo skoliózou, ale zároveň je vhodná pro děti s poruchou pozornosti, hyperaktivní děti, i ty, které trpí závažnějšími formami neurologických onemocnění (například dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem). Hipoterapie pomáhá také při ortopedických, respiračních (například astma) a zrakových postiženích, poruchách sluchu a psychiatrických onemocněních.

Nespornou výhodou je také to, že hipoterapie probíhá venku na čerstvém vzduchu a člověku je umožněn kontakt s živým zvířetem. V loňském sdružení Baneta odjezdilo přes 450 terapeutických jízd a pomohlo desítkám dětí z Litomyšle a okolních obcí.

Mimo hipoterapie nabízí občanské sdružení Baneta i canisterapii, ekologické programy se zvířaty. Pro zdravé děti pak pořádá jezdeckou pony školičku a preventivní jízdy na koních od dvou let, zájmové kroužky v oblasti jezdectví a další aktivity.

Jezdecká škola

Sdružení Baneta splňuje nároky ministerstva zdravotnictví pro hipoterapii, je členem České hiporehabilitační společnosti, České jezdecké federace, a je zařazeno v oficiálním seznamu Jezdeckých škol České republiky.

V minulém roce vznikla veřejná sbírka na podporu hiporehabilitace dětem s handicapem za účelem pořízení nového terapeutického koně a následně financování jeho krmení. Momentálně jsou využívány dvě jednadvacetileté klisny. Nákupem nového koně bude zajištěno pokračování hipoterapie v Janově i v nadcházejících letech.
Hipoterapie bohužel není hrazena pojišťovnou, avšak náklady na její provoz jsou poměrně vysoké. Pořízení nového koně z vlastních prostředků tak není možné.

PETRA PUCHEROVÁ, OSH Baneta

Podpořte dobrou věc i vy!
Občanskému sdružení Baneta můžete pomoci i vy. Pracovníci uvítají jakýkoliv příspěvek na hipoterapii v Janově.
Číslo účtu veřejné sbírky:⋌ 2700259645/ 2010
Pomoci hipoterapii můžete také formou dárcovské sms zprávy. Zašlete text:
DMS BANETA na číslo 87 777 (Cena 1 DMS je 30 Kč, OSH Baneta obdrží 27 Kč).
Celoroční podpora, napište text:
DMS ROK BANETA a zašlete na 87 777 (12 x 30 Kč, OSH Baneta obdrží 12 x 27 Kč).