Komisaři mají na roznášku poslední dva dny. I přes komplikace s nepřetištěnými adresami páteční termín stihnou.

V těchto dnech ještě sčítací komisaři navštěvují domácnosti, aby jejich obyvatelům předali potřebné formuláře. První návštěvy už mají většinou za sebou. „Ve vesnicích a v některých městských zástavbách máme dokončené i druhé návštěvy komisařů. Distribuci musíme stihnout a stihneme ji,“ řekla Marcela Škeříková, vedoucí sběrného místa ve Svitavách. Koho komisaři nezastihnou ani podruhé, musí si jít pro tiskopisy na sběrné místo. Roznáška formulářů bude ukončena do páteční šesté hodiny večer.

Tiskopisy bez adres

Menší komplikaci způsobily komisařům formuláře, které neměly předvyplněné záhlaví. Chyběla na nich adresa i jména obyvatel. „Je to celorepublikový problém. Naši komisaři museli ručně předepsat zhruba tisícovku tiskopisů. Větší města měla nevypsaných tiskopisů více,“ uvedla Marcela Škeříková. V takových případech museli sčítací komisaři všechny formuláře ručně vyplnit.

„Data použitá k předvyplnění jsou z loňského podzimu. Při párování informací z evidence obyvatel s registrem statistických obvodů se stalo, že data v některých případech vzájemně neodpovídala. Proto jsme se rozhodli vytisknout v těchto případech prázdné formuláře, než abychom vytiskli formuláře s nesmyslnými údaji. Problém jsme odhalili před tiskem. Nebylo už možné data párovat znovu. Ohrozili bychom termíny tisku,“ vysvětlil Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Komisaři musí ručně také vyplnit formuláře pro lidi, kteří mají hlášený trvalý pobyt na ohlašovnách, tedy na obecních úřadech.

Ve sběrném místě ve Svitavách mají celkem dvacet šest okrsků. „Spadá pod nás celé město Svitavy, Březová nad Svitavou a okolní obce. Okrsky jsou velké. Na každého z šestadvaceti komisařů připadá zhruba pět set padesát domácností.

Pracovník, který je komisařem, má hodně dlouhý pracovní den. „Sčítacími komisaři jsou pracovníci České pošty. Od šesti do čtrnácti hodin si dělají svoji běžnou práci. Teprve potom si vyzvednou tiskopisy ke sčítání lidu, aby je roznesli po domácnostech,“ sdělila vedoucí svitavského sběrného místa. Každý formulář má svoje specifické číslo, proto si je musí komisaři překontrolovat. „Zhruba hodinu a půl strávíme přípravou. Od čtvrté hodiny pak navštěvujeme domácnosti,“ řekla sčítací komisařka Miluše Houserová. Hlavně v panelácích čekalo na komisaře nekonečné přebírání tiskopisů. „Původně byly obchůzky rozplánované pro jednoho komisaře. Ale především na sídlištích jsme situaci nezvládali. Požádali jsme proto o posilu,“ svěřila se sčítací komisařka.

Z řad náhradníků se stal komisařčinou pravou rukou Antonín Hoždora. „Komisařů byl nedostatek. Když jsem dostal nabídku na tuto práci, tak jsem do toho šel. Je to nová zkušenost,“ řekl komisař. Zatímco Miluše Houserová sepisuje údaje s obyvatelem bytu, Antonín Hoždora vyplňuje chybějící jména do sčítacích listů , aby je mohl předat.

Obchůzka komisařů končí úderem dvacáté hodiny. Poté musí všechny doklady vyúčtovat. „Nevydané formuláře odevzdáváme. Sčítání vyžaduje pečlivost. Žádný tiskopis nesmíme zaměnit, ani ztratit,“ uvedla Miluše Houserová. Pracovnice, které nevydané formuláře přebírají nazpět, tráví jejich kontrolou další hodiny. Nechodí domů dříve než po půlnoci.

Od soboty budou lidé moci vyplněné formuláře vracet. Většina obyvatel hlásí, že sčítací listy vloží do předepsané obálky a vhodí do schránky nebo na poštu. Ti, co si nevědí rady, žádají komisaře, aby si pro tiskopisy přišli. „Této možnosti chtějí využít především starší obyvatelé. Mladí většinou chtějí vyplňovat přes internet,“ dodala Miluše Houserová. Vyplněné listy je možné odevzdat až do čtrnáctého dubna.