Dopravní zácpy, stresovaní řidiči a dlouhá zpoždění. To je realita dopravní situace v Litomyšli. Způsobila ji nutná oprava podchodu mezi supermarkety Billa a Albert.

Po měsíci prací stanovilo Ředitelství silnic a dálnic nové datum dokončení, které potěší místní obyvatele i projíždějící šoféry. „Pro úplné obnovení provozu na průtahu silnice I/35 je stanoven termín 28. srpna 2015," uvedl Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a silničního hospodářství. Ve výsledku by to mělo znamenat měsíční zrychlení oproti původním plánům, ve kterých odborníci počítali až s koncem září. Jedná se však pouze o ukončení prací na vozovce nad podchodem.

Ostatní si budou muset na užívání podchodu počkat o několik dnů déle. „Pro chodce se jedná o zkrácení termínu zhruba o čtrnáct dnů," vysvětlila tisková mluvčí města Jana Bisová.

Pracuje více lidí

Radnice byla znepokojená dlouhými kolonami a nepříjemným zdržením při průjezdu městem. „Jsem za řidiče i občany velice rád, že se nám podařilo domluvit zkrácení termínu. ŘSD bylo velmi vstřícné. Věřím, že zbývající dobu přečkáme bez větších emocí," uvedl starosta Radomil Kašpar. Urychlení stavby umožnily některé změny.

Došlo k posílení pracovních čet a zvýšení počtu hodin, ve kterých pracovníci na opravě dělají. V tuto chvíli se podařilo předstihnout harmonogram prací asi o deset dnů. Další zrychlení by však místní neměli příliš očekávat.

„Je třeba si uvědomit, že práce musí být prováděny podle závazných technologických předpisů a norem, aby byla dodržena odpovídající kvalita. Pro pokračování prací jsou prováděny kontrolní zkoušky. Vlhkost, zrání betonu apod. neovlivní zvýšený počet pracovníků ani prodloužené směny. Proto lze jen těžko spekulovat o dalším zkrácení konečného termínu, který je v současné době upraven dle možností oproti termínu v zadání stavby, kde byly tyto okolnosti zohledněny," sdělila Lucie Nyčová ze společnosti SaM Litomyšl, která rekonstrukci provádí.

Řidiči znají zkratky

Práce uvnitř podchodu se kvůli bezpečnosti dělníků musí provést až po dokončení první poloviny oprav opěrných konstrukcí.

Někteří řidiči si mezitím již stihli nalézt objízdné trasy. Jezdí například přes obce Janov a Strakov. Kvůli bezpečnosti na místě hlídkuje státní a městská policie. V lokalitě je také upravena maximální rychlost a je zde zákaz vjezdu pro nákladní vozidla.