Návrh počítá s celkovými příjmy ve výši kolem 3,280 miliard korun. Předpokládané výdaje by ale měly dosáhnout 3,735 miliard korun. Rozdíl tedy činí 445 milionů korun.

„Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt úvěrem poskytnutým Evropskou investiční bankou a dalšími příjmy, jako je například přebytek hospodaření z roku 2007,“ konstatoval vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.

„Předložený návrh rozpočtu počítá s úhradou všech zákonných povinností, příspěvky na provoz a dotacemi pro příspěvkové organizace, a to včetně příjmů a výdajů z fondů Evropské unie, státu a dalších,“ doplnil Roman Línek.

Z čeho se krajský rozpočet skládá? Jeho položkami jsou například příspěvek pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje ve výši 358 milionů, školství by mělo obdržet milionů 340, příspěvkové organizace částku kolem sta milionů. Zdravotnictví může předběžně počítat s částkou 164 milionů, kultura s 80 miliony korun.

„Položky jsou zatím předběžné. Konečné slovo padne až 18. prosince,“ uzavřel Línek.xx