Podle informací z litomyšlského odboru městských lesů k vykácení několika vzrostlých listnáčů podél břehu řeky dojde na přelomu měsíců února a března.
Po dobu platnosti

Úmysl začít kácet potvrdil vedoucí odboru městských lesů Petr Novák. „Jedná se o takzvanou mýtní úmyslnou těžbu, kterou je podle lesního hospodářského plánu možné provést v období jeho platnosti," vysvětlil Petr Novák.

Lesní hospodářský plán umožňuje kácení dřevin v rozmezí let 2007 až 2016. Pomalu už se tedy blíží ke konci své platnosti. „Provedení plánované těžby právě v tomto termínu má částečnou souvislost také s výstavbou cyklostezky mezi Nedošínem a Tržkem," upřesnil vedoucí odboru městských lesů.

Brzy se zazelená

Provést kácení ještě před výstavbou cyklostezky má logické odůvodnění. Pokud by město k těžbě přistoupilo až po jejím vybudování, výrazně by se ztížilo odklízení vytěženého dřeva a hrozilo by poškození stezky.

Břehy holé nezůstanou dlouho. „Vzniklá holina bude opět  zalesněna vhodnými dřevinami už na jaře," doplnil Petr Novák.