Průměrná částka jedné pokladničky je okolo 5,5 tisíce korun. Rekordní byla pokladnička číslo 27, do které koledníci vybrali částku 12 140 korun. „Tříkrálová sbírka je naší největší charitní akcí. Tentokrát její výtěžek použijeme na finanční spolupodíl při rekonstrukci a nástavby Denního stacionáře v Charitním domě IV. Dále z ní podpoříme provoz charitní ošetřovatelské služby včetně Domácího hospice sv. Michaela, doplníme fond sloužící k přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti charity Polička,“ uvedl ředitel Oblastní charity Polička Martin Dvořák.

Tříkrálová sbírka v Poličce má každoročně narůstající charakter. Vloni vybrali koledníci 247 607 korun, v roce 2018 to bylo 234 680 korun.