Do více než 50 měst a vesnic vyšlo celkem 120 skupin koledníků, což je kolem 450 dobrovolníků. „Výtěžek Tříkrálové sbírky plánujeme použít na přímou pomoc potřebným rodinám a lidem z regionu. Podpoříme nově vznikající komunitní centrum O krok dál sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Za peníze také nakoupíme zdravotní pomůcky pro půjčovnu,“ vypočítává Petr Matoušek z charity v Moravské Třebové.