Již před několika lety místní uvažovali o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé Koclířova však dvakrát v referendu vyjádřili svůj nesouhlas.

Obec nyní založila firmu, kterou ze sedmdesáti procent vlastní. Prostřednictvím této společnosti by chtěli Koclířovští investovat do fotovoltaických panelů. „Panely by měly být umístěné na střechách některých obecních budov. Především jde o objekt bývalého zemědělského areálu Lamačka, který obec vlastní,“ uvedl starosta Jaromír Lenoch.

Vše je ve fázi příprav. Zpracovávají projekt a jednají se společností ČEZ.