Na programu jednání byla v první řadě volba nového místostarosty. Nejvíce emocí přinesla zpráva mediálního výboru. Tyto dva body zabraly zastupitelům více než polovinu času z celkového dvou a půl hodinového maratonu.

V dalších bodech panovala víceméně shoda. Ani při jednom hlasování se nikdo nevyjádřil tlačítkem „PROTI".

Začátek jednání se nesl v duchu poděkování. Starosta města Radomil Kašpar ocenil práci odcházejícího místostarosty Michala Kortyše, který bude zastávat nově funkci vicehejtmana Pardubického kraje. Dále před zastupitele předstoupil velitel městské policie Karel Rajman. Ten se po pětadvaceti letech rozloučil s prací v uniformě. Naplno se teď bude věnovat funkci starosty v Morašicích.

Při volbě místostarosty zazněla pouze dvě jména kandidátů na tento post. Kromě Josefa Janečka (ODS) i Jiřího Lammela (TOP 09). Nakonec však byl zvolen první z jmenovaných na základě koaličních jednání. Z dvaadvaceti přítomných jej zaškrtlo třináct zastupitelů. „Pracovat pro Litomyšl je pro mě radost a čest. Děkuji," prohlásil krátce po zvolení nový místostarosta.

Na uvolněné místo radního pak kandidoval Michal Kortyš (ODS) a navržena byla i Dana Kmošková (ČSSD). „Bylo by to fér," poznamenal její spolustraník Marek Novohradský. Ani v tomto ohledu nebyl po volbě nikdo překvapen, čtrnácti hlasy byl zvolen Michal Kortyš.

Trochu rozruchu přinesl při jednání až druhý bod. Zpráva z mediálního výboru nepřinesla nic zásadního pro chod města, ale přesto se při projednávání ozvaly hlasy, které označily jednání výboru za „prznění demokracie", což jim bylo vyvraceno, neboť demokracie je o něčem jiném.

V závěrečných bodech byla mezi zastupiteli shoda. Schváleny tak byly převody pozemků i zprávy o finanční kondici Litomyšle. Ta je podle všeho dobrá. Rozpočet na rok 2017 budou v Litomyšli schvalovat až v příštím roce. Jak je zvykem.

Zastupitelé schválili i dotaci na nákup rolby pro zimní stadion ve výši dva půl milionu korun. Ohledně opravy atletického stadionu nakonec byla podpořena žádost o podání dotace na retoping dráhy a odvodnění fotbalové plochy. Závěr celého jednání byl věnován diskusi o možném stěhování litomyšlského archivu. Zde starosta Radomil Kašpar pouze připomenul, že je potřeba řešit nájemní smlouvy, které se váží k objektům na zámeckém návrší, jež archiv využívá a měly by končit v roce 2023. Rušení či stěhování však není na pořadu dne.