Nová půjčovna se studovnou se bude nacházet v druhém podlaží budovy. Zdejší chloubou se jistě stane krásné dětské oddělení s odpočinkovým koutem i počítači. Knihovnice bude dětem zcela k dispozici, jelikož administrativní úkony spojené s půjčováním dokumentů u centrálního výpůjčního pultu zajistí další odborné pracovnice.

„Do Fabriky se těšíme, budeme mít v jedné budově veřejně přístupné prostory, půjčovny, studovnu, hudební oddělení i kanceláře a sklady. Nová knihovna bude prostornější, vzdušnější a moderně vybavená,“ hledí do blízké budoucnosti ředitelka knihovny ve Svitavách Milada Vacková a dodává: „Už aby to bylo!“

Vrásky na čele knihovnic však způsobuje zpoždění dodávky na míru vyrobených speciálních regálů, do nichž se budou ukládat knihy. Zatím je kontrolují, opatřují magnetickými páskami, ukládají do krabic a stěhují se stávajícím mobiliářem do nového skladu. Náročný měsíc čeká všechny zaměstnance, musí přesunout na 50 tisíc svazků.