Ottendorferovu knihovnu obsadí i letos dělníci. Budou opravovat vnitřní prostory této unikátní stavby. Jde o historicky cennou budovu ve stylu německé renesance, kterou městu daroval koncem devatenáctého století mecenáš Valentin Oswald Ottendorfer.

„Příběh mecenáše a jeho knihovny je příběhem z konce devatenáctého století," sdělil historik Radoslav Fikejz. Mecenáše stála tři sta tisíc zlatých. „Nabízela dvacet dva tisíc svazků a byla největší německou knihovnou na Moravě," doplnil historik Fikejz. Po válce se knihovna změnila na českou a knihy se v ní půjčovaly až do šedesátých let minulého století.

Dnes se tam knihy nepůjčují. „V přízemí je muzeum esperanta a čajovna, v mezipatře koncertní sál," popsala Blanka Čuhelová, ředitelka muzea, pod které Ottendorferova knihovna spadá. Ve věži budovy jsou pokoje sloužící k ubytování. „Knihy z bývalé německé knihovny, které se zachovaly, a moc jich není, jsou uložené u nás v depozitáři. Větší část fondu ale byla zničená," konstatovala ředitelka Čuhelová.

Trochu zničená je i samotná budova, i když to na ní není zvenčí vidět. „Snažíme se postupně opravovat vnitřní prostory," řekl vedoucí svitavského odboru školství a kultury Jiří Petr. V posledních letech daly Svitavy do oprav dva a půl milionu. Letos budou opravy pokračovat. „Za čtyři sta tisíc zrestaurujeme obložení pódia a vedlejší místnosti. Pustíme se také do dveří a prostor ve čtvrtém nadzemním podlaží," upřesnil Jiří Petr. Fasádu dělat město nemusí. Je zachovalá, protože tam nejsou omítky, takže ji stačí jednou za pár let očistit vodou.