Ta byla nominována mezi třináct nejlepších knihoven v kategorii „základní knihovna“. Obecní knihovna v Opatově prošla v roce 2014 společně s obecním úřadem rekonstrukcí. Knihovna, která do té doby živořila v nevyhovujících podmínkách a následkem vytopení přišla o část fondu, tak díky rekonstrukci získala nové prostory.

Ve stejné budově sídlí i volnočasové centrum, které společně s knihovnou pořádá kulturní a vzdělávací akce. Knihovna v Opatově se pravidelně zapojuje do celostátních akcí. „Poděkování patří zapáleným knihovnicím, které jsou aktivní a výborně se starají o knihovnu i čtenáře,“ uvedla Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích.

Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.