Jaroměřická knihovna se nachází v rekonstruovaném Centru pro život a podnikání.

Hlavní zásluhu na úrovni poskytovaných služeb i doprovodném programu, který knihovna poskytuje pro občany obce, má knihovnice Helena Vykydalová. Právě ona dokázala knihovně vdechnout život i duši. Díky podpoře vedení obce s 1206 obyvateli zde vznikla příjemně a účelně zařízená knihovna s více jak 5500 svazky, která má zhruba 240 aktivních čtenářů.

Knihovna tvoří podstatnou součást centra, jehož další prostory rovněž využívá a rozhodujícím způsobem se podílí na kulturním dění v obci nejen bohatou nabídkou přednášek a setkání s důrazem na regionální tematiku, ale i tvůrčích dílen, vzdělávacích pořadů včetně jazykových kurzů, výstav a dalších zájmových aktivit pro všechny obyvatele obce. Zvláště pozitivní je rostoucí počet výpůjček. Knihovna je kulturním, společenským a komunitním srdcem obce. V roce 2010 měl knihovní fond 5582 svazků. Knihovnice Helena Vykydalová zaznamenala 9426 výpůjček.