Na více jak pěti stech stránkách mapuje historii obce a je doplněna rozsáhlým obrazovým materiálem. Rok po oslavách nic nebrání tomu, aby oslovila čtenáře.

Živé dějiny

„Inspirovali jsme se v obci Lezník, kde vydávali publikaci o obci. Oslovili jsme místního kronikáře Antonína Hurycha a ten začal psát dílo, které je tak rozsáhlé," popsal počátky vzniku knihy, která nese celý název Ves Chmelík a okolí, starosta obce Karel Šindelář. Rozsáhlá publikace vznikla za podpory obce a také Českoněmeckého fondu budoucnosti. Ten podpořil finančně vznik knihy, neboť Chmelík patřil ve své historii k německému území.

Kniha neobsahuje pouze historická data, ale popisuje také všední příběhy a starosti lidí, kteří na území obce a jejího okolí po staletí žili. Popisuje spolkovou činnost i zemědělské postupy a také stavby, které vznikaly a zanikaly spolu s tím, jak se měnila doba. „Je svěží. V pátek byla vytištěna v nákladu tisíc kusů," prozradil autor knihy. Ten ji představí na oficiálním uvedení do života 25. dubna v sedmnáct hodin v sále kulturního domu. Také vysvětlil, proč je v názvu knihy slovo „okolí". „Při studiu jsme zjistili, že dějiny jsou provázány s okolními obcemi. Lidé prožívali stejné osudové chvíle i starosti," dodal Antonín Hurycha.
Na grafickém zpracování se podílel Jiří Lamel. „Vždy, když začínám upravovat knihu, a o obsahu jsem přesvědčen, zažívám pocit nesmírného utrpení. Po měsících soustředěné práce, kdy tento stav graduje a odpovědnost drtí mou mysl, přijde okamžik, kdy mohu přičichnout k nové knize. Ta vůně je opojná. A tak si stále říkám, že ten bol stále stojí zato podstupovat. Tak tomu je i v případě vůně Chmelíku," podělil se o pocit z práce grafik z Litomyšle.