Salesián P. Josef K. přišel do Sebranic u Litomyšle před několika lety. Předtím tady působil jeho bratr a stejně jako on je mezi místními lidmi velmi oblíbený. Na téměř devadesátiletého kněze však přišlo několik závažných stížností. „V roce 2019 přišlo na vedení Salesiánské provincie Praha oznámení, že se v 80. a 90. letech měl P. Josef dopustit jednání spočívající v nepřípustných dotycích vůči nezletilým,“ uvedl v prohlášení provinciál Salesiánů Dona Boska Martin Hobza. 

Prohlášení salesiánů ke kauze najdete ZDE

Případ byl prošetřen podle závazných celocírkevních pravidel a zaslán do Říma.

Salesián P. Josef K. čelí obvinění z obtěžování chlapců.Salesián P. Josef K. čelí obvinění z obtěžování nezletilých.Zdroj: archiv Deníku

„Koncem ledna roku 2022 přišel z Říma dekret, kterým bylo P. Josefu K. zakázáno pobývat o samotě s nezletilými osobami mladšími 18 let a konat s nimi výchovnou nebo pastorační činnost,“ doplnil Hobza z pražského ústředí církve.

Královéhradecké biskupství sebranického kněze uvolnilo ze služby výpomocného duchovního v diecézi. Vloni v květnu však přišlo na vedení salesiánů druhé oznámení a bylo podobné tomu prvnímu. Opět udělalo vedení Salesiánů Dona Boska řádné šetření a materiály odeslalo do Říma. „Nyní stále čekáme na vyjádření z Říma ohledně dalších oznámení podaných v květnu roku 2022. Celkově je počet poškozených osob v jednotkách,“ sdělil pražský vikář Salesiánů Dona Boska Marek Sklenář.

Ilustrační foto.
Farář měl sexuálně zneužívat nezletilou dívku, připomíná to skandál z Vysočiny

Období, kdy k sexuálnímu obtěžování mělo dojít, nemůže vedení salesiánů s ohledem na poškozené sdělit. Oběti si přejí podle Sklenáře zůstat v anonymitě. „Případ řešíme církevními postupy. Na oznámené případy se nevztahuje ohlašovací povinnost podle trestního zákoníku. O možnosti řešení formou oznámení Policii ČR jsme oběti informovali,“ dodal Sklenář. Policie však v současné době žádné takové oznámení neeviduje.

Sami salesiáni se problematice sexuálího zneužívání věnují - ZDE

Vedení salesiánů stále čeká na vyjádření z Říma, ale opatření už v Sebranicích udělalo. „Provinciál i královéhradecký biskup se rozhodli zakázat otci Josefovi veškerou pastorační činnost. Navíc bylo rozhodnuto, že P. Josef opustí diecézi a bude žít v ústraní,“ podotkl Hobza.

Kněz Josef K. v současné době stále žije na faře v Sebranicích. „Nebude o tom mluvit. Obraťte se na vikáře Marka Sklenáře,“ reagoval odmítavě na prosbu Deníku o vyjádření kněz Ladislav Kozubík, který otevřel dveře na faře v Sebranicích. Neúspěšné je i opakované volání, mobilní telefon kněz Josef K. nezvedá.

Lidé ve vesnici i v okolí jsou oznámením o sexuálním obtěžování zaskočeni.

Salesián P. Josef K. čelí obvinění z obtěžování chlapců.Fara v SebranicíchZdroj: archiv Deníku

„Přišel sem do Sebranic z Litomyšle před pár lety a je tady oblíbený. Kdoví, jak to bylo a proč ti lidé tak dlouho mlčeli,“ řekla paní Marie ze Sebranic. Není sama, kdo informaci o případu nemůže uvěřit. „Jožka, to není možné,“ reagoval starší muž ze vsi. Proč byli salesiáni o případech informováni po tak dlouhé době, není jasné.

Kdo jsou Salesiáni Dona Boska

Salesiáni Dona Boska (též Společnost sv. Františka Saleského) jsou významnou římskokatolickou kongregací, která se věnuje výchově mládeže. Už od 19. století také prostřednictvím misií, poskytování exercicií a výpomoc ve farní struktuře diecézí. V současné době patří k největším a nejvlivnějším řeholním společnostem, ať už jde o počet členů, nebo o počet členů ve vedení římskokatolické církve.

„Nejsem odborníkem na otázky sexuálního zneužívání a nemám osobní zkušenost s prací s oběťmi takového jednání. Ale i na některých mediálně známých případech je vidět, že se stává, že oběti o své zkušenosti mluví až mnohem později. Jistě k tomu ale napomáhají i vnější okolnosti a to, že se o těchto věcech ve společnosti i v církvi více mluví a oběti mají větší jistotu než dříve, že jim budou ostatní věřit a podpoří je,“ vysvětlil Sklenář.

Jaký bude další osud osmaosmdesátiletého kněze ze Sebranic nikdo neví. Jedno je však jasné, z vesnice bude muset odejít.

„Připravujeme pro něj místo v jiné salesiánské komunitě, kde bude mít vzhledem ke svému věku potřebné zázemí. Změna jeho bydliště proběhne v blízké době, ale nové místo jeho pobytu bychom rádi zveřejnili nejprve mezi salesiány a v Sebranicích,“ uzavřel salesiánský vikář.