Případů šikany ve školách v poslední době přibývá. Podle odborníků je dnešní mládež poměrně agresivní a snadno najde v kolektivu oběť. Naposledy se tak stalo na Moravskotřebovsku. Šikanu už vyšetřují policisté.

Dva chlapci mladší patnácti let na Moravskotřebovsku jsou podezřelí, že v průběhu probíhajícího školního roku zaměřili svoji pozornost na stejně starého spolužáka. Měli ho verbálně a mnohdy i fyzicky napadat. „V pondělí čtvrtého května jejich jednání vyvrcholilo. Svému vrstevníkovi postříkali záda intimspreyem a poté zapalovačem zapálili. Přitom mu poškodili mikinu. Naštěstí chlapec nebyl zraněn,“ sdělila k případu šikany vrchní inspektorka Anna Štegnerová ze svitavské policie.

Případ již vyšetřují moravskotřebovští policisté, kteří školáky podezřívají z výtržnictví. „Vzhledem k věku obou účastníků nebudeme poskytovat žádné další informace. Případ pravděpodobně odložíme,“ dodala Anna Štegnerová.

Ve svitavském okrese rozhodně nejde o ojedinělou záležitost. Vloni se vystupňovaly útoky na třináctiletého chlapce v základní škole na Jevíčsku. Žák se stal cílem verbálních i fyzických útoků svých čtyř spolužáků. Škádlení vrstevníky přerostlo v jeho zesměšňování velmi vulgárními výrazy a opakované fyzické napadání nejen ve škole, ale i mimo ni, kdy poškozeného agresoři škrtili, bili a kopali po celém těle. Nakonec chlapce ve třídě připoutali izolační páskou k židli, pak povalili na zem, kde naznačovali, že mu šlápnou na hlavu. Celé jednání si přitom prostřednictvím mobilního telefonu natáčeli.

A co je vlastně šikana?

Jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí. Zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí, ale i útok slovní, vydírání, nadávky, pomluvy, vyhrožování či ponižování. Většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo domů, případně v okolí bydliště. Nikdo nemá právo ubližovat ostatním a každý se může agresorovi bránit!