Cílem celého projektu bylo, nastínit žákům informace týkající se Slunce, sluneční soustavy, střídání dne a noci, obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Teoretická část, která byla v závěru ověřována na interaktivní tabuli, byla vždy prokládána částí praktickou, kde žáci společnými silami vytvořili celkový výstup projektu. Tímto zmiňovaným ,,výstupem" bylo vytvoření všech planet v určitém měřítku, jejich malba a popisek s důležitými informacemi k dané planetě. Samozřejmě nezapomeneme na Slunce, které bylo vytvořeno za pomocí špejlí, polystyrénové koule a žlutých čtverečků.

Žáky celý projekt velmi bavil. Ochotně se zapojovali jak do části praktické, tak do části teoretické. Získali nové informace o Slunci, uvědomili si obnovitelné a neobnovitelné zdroje. V neposlední řadě se na vlastní oči přesvědčili o tom, že planety nejsou všechny velikostně stejné. Celý ,,výstup" projektu je vystaven na stěně školní chodby.

Projekt Slunce na základní škole v Jaroměřicích.

KATEŘINA TOVÁRKOVÁ