„Cítím, že s novým zákonem, který platí od začátku roku, klientů v charitě ubylo. V mnoha případech zůstávají doma s rodinnými příslušníky. Doufám, že se situace časem změní a lidí nám opět přibude,“ říká Iva Šišmišová, pracovnice pracovnicí charitního Centra denních služeb pro osoby s mentálním postižením ve Svitavách.

Sociální problematika a legislativa byla obsahem i nedávného semináře v Litomyšli. Na ten se sjeli mimo jiné odborníci ze zahraničí. „V Rakousku existuje podobný zákon. Je dobře, že určitá odpovědnost je přenesena na klienty, přestože přináší rizika,“ domnívá se Ivo Šelner, vedoucí oddělení sociální medicíny rakouské Caritas.

Většina pracovníků působících v sociální oblasti se shoduje, že čas ukáže, jak efektivní zákon bude.