„Skupina zdravotních klaunů se bude pohybovat od půl dvanácté na náměstí a vyšetřovat obyvatele netradičními lékařskými metodami. Půjde například o měření pozitivních myšlenek nebo vyšetření na hladinu smíchového tlaku,“ uvedla Daniela Melíšková z pořádající agentury.

Od čtrnácti hodin pak půjdou zdravotní klauni potěšit malé pacienty, sestřičky a lékaře do nemocnice v Litomyšli. Zdravotní klauni nosí pravidelně smích a radost dětským pacientů, seniorům a geriatrickým pacientům. „Cílem této akce je podpořit individuální dárcovství právě v těchto městech a rozšířit počet zdravotních klauniád v tomto regionu,“ dodala Melíšková.