Na pole v Jevíčku nedaleko plovárny Žlíbka se vrací archeologové už čtyři roky a ve městě kopou dohromady jedenáct let. „Dosud jsme na této lokalitě, kde se nacházelo sídliště ze starší doby římské, našli několik sídlištních i výrobních objektů. Mají úzkou vazbu na období markomanských válek. To je pro nás důležité, protože víme, že se až k Jevíčku dostali Římané,“ uvedl archeolog Eduard Droberjar z Univerzity Hradec Králové.

S partou studentů archeologie z ornice vytáhli kusy keramiky, zbytky zubů a další předměty. „Jedná se převážně o germánskou keramiku a z letoška už máme první pěkné nálezy římskoprovinciálních džbánů,“ podotkl archeolog. Na poli v Jevíčku objevili podle zaměřených geofyzikálních výsledků dvě zahloubené chaty, které nyní zkoumají. Podle Droberjara šlo o objekty, kde bydleli Germáni.

Na výzkumu pracují studenti archeologie z Hradce Králové a také parta mladých lidí z Masarykovy univerzity v Brně. Práce na poli potrvají zhruba dva týdny. „Manuální práce je jenom část archeologie, pak je zpracování a bádání. To hledání pokladů mě baví. Jsem tady čtvrtým rokem, letos jsme objevili zatím jenom střepy, ale vloni jsme tady měli i pohřeb psa. Nejraději mám nálezy kostí a kostěných hřebenů,“ řekla Nikola Janovská, archeoložka z Regionálního muzea v Chrudimi.

Doufáte, že něco najdete

Ze studií ve Skotsku dorazil do Jevíčka za kamarády archeology Andrej. „Přijel jsem na dva dny, byl jsem už i na jiných výzkumech, všude je to stejné. Prostě doufáte, že něco najdete. Chodím na výzkumy i ve Skotsku, kde jsou trochu jiné a většinou založené na bázi dobrovolnictví,“ vysvětlil Andrej.

Na poli v Jevíčku se badatelé vrací až do druhého století. Lokalita je pro archeology velmi důležitá. „Sídliště tady existovalo relativně krátkou dobu, má úzkou vazbu na přítomnost římských legionářů, kteří se sem dostali ve 2. století za vlády Marka Aurelia. Tady sledujeme vzájemné vztahy mezi Římany a Germány,“ přiblížil Droberjar.

V ruce drží velký kus keramiky. Jde o část ucha velkého džbánu, který Germáni a Římané používali možná na víno. Vloni na poli u Jevíčka zachytili také hrubou drsnou římskoprovinciální keramiku. „Pokoušeli jsme se střepy rekonstruovat a zřejmě šlo o objemné nádoby, které měly až 50 litrů. Předpokládá se, že se v nich dovážely nějaké pokrmy, které nebyly u Germánů běžné, například mořské plody či exotické ovoce,“ dodal archeolog.

V Jevíčku dělá rovněž archeobotanický výzkum. Ten odhalí makrozbytky, semínka, podle kterých archeologové zjistí, co lidé před dvěma tisíci lety v lokalitě pěstovali za rostliny.