Potřeba zabývat se řešením problematiky osob bez přístřeší vyplynula z diskuzí ve městě.  Bezdomovců není mnoho, ale dopouštějí se trestné činnosti.

„V městské ubytovně je v současné době pětatřicet bezdomovců. Je tam zavedený řád a daná pravidla. Ti, kteří tam chtějí nocovat, zaplatí předem," uvedl starosta Moravské Třebové Miloš Izák. Pět míst je tam ještě volných. Ne všichni bezdomovci jsou ale svolní přizpůsobit se pravidlům. Sedmnáct lidí bez přístřeší našlo zázemí v klášteře františkánů a dalších devatenáct  je na faře ve Starém Městě. Tam jsou většinou bezdomovci z okolního regionu, ale i několik obyvatel Moravské Třebové.

V posledních letech se lidem bez domova v Moravské Třebové věnuje otec Šebestián z Řádu bratří františkánů. Ujal se jich  a poskytl ubytování v klášteře. Podle starosty pomáhají při údržbě veřejných prostranství. Nejsou  morálně tak nízko, jako ostatní. Ne všichni ale o ubytování stojí, i když mají příjmy.

Jak informoval velitel městské policie Karel Bláha, v ulicích města počet bezdomovců a tím i počet přestupků a drobné trestné činnosti, kterou tito lidé páchali,   poklesl. „V minulých letech v zimních měsících byl nesčetněkrát s těmito lidmi problém také v nočních hodinách, kdy jsme je v mrazech vídali na různých místech města, u obchodních domů, u skladišť. Někdy byli tito lidé pomalu na okraji života a smrti. Odváželi jsme je k nám na policii, kde jsme se o ně postarali," popisoval Karel Bláha.

Pokud by působení otce Šebestiána v Moravské Třebové skončilo, lidé, kteří našli v klášteře azyl, by se patrně ocitli na ulici a nastaly by problémy. Proto musí  město jednat.  Pomoci má projekt, který město připravuje.

Od loňského roku má Moravská Třebová koordinátorku prevence kriminality. Společně s městskou policií pracuje na projektu, který má vyřešit problémy s bezdomovci. Měl by vést i ke snížení jejich trestné činnosti a tím i zvýšit pocit bezpečí obyvatel Moravské Třebové.

S lidmi bez domova jsou problémy, neradi se přizpůsobují. „Proto jdeme projektu naproti.  Jeho smyslem je nabídnout těmto lidem nějakou součinnost. Často se totiž stává, že když si vyzvednou sociální dávky, velice rychle o ně přicházejí z různých příčin. Chceme je naučit tomu předcházet. Ideální by bylo, kdyby měli denní kapesné, ale na to není legislativa," konstatoval starosta Moravské Třebové Miloš Izák.

Pomocná ruka

Město hledá aktivizačního pracovníka, který bude schopný pracovat s bezdomovci i s těmi, kterým bezdomovectví hrozí, jako jsou lidé dlouhodobě bez práce, ti, kteří nejsou schopní vyřešit svou životní situaci a další. „Aktivizační pracovník by měl těmto lidem nejen pomáhat, ale také je motivovat," uvedla Hana Kreplová. Pomůže jim najít cestu i při hledání pracovního uplatnění, při zařazování do společnosti, tedy při zajištění bydlení nebo návratu do pracovního procesu. „Vidím smysl v tom, že pokud se s těmito lidmi bude pracovat a zajistíme nad mini dozor, bude to  ku prospěchu," hodnotil velitel městské policie Karel Bláha.

Bude potřeba také jednat s představenými Řádu bratří františkánů, kde jsou ubytovaní někteří bezdomovci. Pro všechny by totiž bylo nejlepší, kdyby tam mohli  zůstat.  Město nemá azylový dům, ani noclehárnu. Podle koordinátorky prevence kriminality  Hany Kreplové chtějí dohodnout podmínky. Kdyby se podařilo uzavřít nájemní smlouvu a zaregistrovat  sociální službu pro osoby bez přístřeší, bylo by patrně vyhráno.

Projektem na aktivizaci osob se sociálním vyloučením se právě nyní zabývá krajský úřad.

„Pokud jej komise schválí, žádost o dotaci bude následně posuzovat ministerstvo vnitra. Předpokládáme, že by projekt mohl být schválený. Výsledky budeme vědět v průběhu dubna," dodala moravskotřebovská koordinátorka prevence kriminality  Hana Kreplová.