Partnerství Svitav a slovenského Žiaru nad Hronom začalo už v sedmdesátých letech minulého století. „Vzájemně se navštěvovali nejen radní, ale i podniky a školy," uvedl Jiří Petr, vedoucí svitavského odboru školství a kultury. Spolupráce mezi městy ale po sametové revoluci ochabla a po rozdělení Československa utichla úplně. „S tehdejším vedením města se ji nepodařilo obnovit. Doba tomu příliš nepřála," řekl Jiří Petr.

Kontakty se podařilo obnovit až v roce 2006 díky současnému primátorovi slovenského města Ivanu Černajovi. „Kde jsme se rozdělili, tam jsme se zase sešli," poznamenal Jiří Petr. Lidé se opět navštěvují. „V loňském roce přijeli zástupci Žiaru do Svitav, aby se Svitavami obnovili vzájemnou smlouvu o spolupráci," vysvětlil Jiří Petr. Kontakty se s léty stále prohlubují. Města se podporují na poli kultury, školství, sportu, ale i hospodářství. „Spolupráce je přínosná. Předáváme si zkušenosti z různých oborů.

Zajímavé jsou workshopy ze školství. Porovnáme, jak různé věci řeší na Slovensku a jak je děláme my," podotkl Jiří Petr. Děti jezdí na výměnné pobyty, poznávají jinou kulturu. Slovenští školáci si v minulém roce přijeli do Svitav zasoutěžit na olympiádu.