Cévní mozkové příhody jsou v dnešní době  častým onemocněním. Byly také hlavním tématem sobotní konference v Litomyšli. Na odborném semináři se sešli lékaři, zdravotní sestry a další odborníci.

Litomyšlská nemocnice pořádá pravidelně mezioborové konference. Ta sobotní byla už osmá v pořadí. „Uvažovali jsme, že to bude spojení praktických lékařů a specialistů z okolí se zaměstnanci nemocnice. Nakonec je to seminář hlavně pro střední zdravotnický personál, lékařů chodí málo," uvedl Libor Vylíčil, ředitel nemocnice v Litomyšli.

Na konferenci se mimo jiné hovořilo o iktové jednotce, kde se léčí pacienti s cévní mozkovou příhodou. V Litomyšlské nemocnici mají tato speciální lůžka čtyři, ale „uživili" by jich více. „Lůžka jsou stoprocentně využitá. Díky tomu, že nemocnice v Ústí nad Orlicí nedostala statut iktové jednotky, tak máme spádovou oblast od Králík až po Moravskou Třebovou. Naše oddělení je tak plné, že musíme pacienty rychle přeřazovat na neurologické oddělení a rehabilitaci," vysvětlil Libor Vylíčil. Každý den Litomyšlská nemocnice přijímá pacienty na iktovou jednotku. „Je to také hodně závislé na počasí, někdy jde o pacienty po těžkých mozkových operacích, máme překlady lidí z Hradce Králové nebo Pardubic," dodal ředitel nemocnice.

Iktová jednotka spadá v Litomyšli pod neurologické oddělení. Primář MARIÁN KUCHAR přibližuje, jak se postupuje při léčbě pacientů a upozorňuje také na prevenci cévních mozkových příhod.

Litomyšlská nemocnice má iktovou jednotku pro léčbu cévních mozkových příhod. Stoupá počet těchto pacientů, nebo naopak klesá?

Počet pacientů stoupá, a to ze dvou příčin. Je to zlepšováním logistiky převozu pacientů z poloviny Pardubického kraje (tj. ze spádu 250 tisíc obyvatel) s cévní mozkovou příhodou na základě dobré spolupráce se záchrannou službou Pardubického kraje. A pak také z důvodu absolutního zvyšování počtu cévních mozkových příhod v naší republice jako výsledku horšící se životosprávy (sedavé zaměstnání, málo pohybu, kouření, konzumace alkoholu, nesprávné stravování).

Jaká je nejúčinnější prevence proti tomuto onemocnění?

Pravidelný pohyb, zdravá výživa, léčba rizikových onemocnění, jako je hypertenzní nemoc, diabetes, vysoká hladina cholesterolu. Preventivní terapie k úpravě parametrů srážlivosti – nejčastěji se používá Anopyrin.

A jaká je úspěšnost léčby na iktové jednotce a na čem závisí?

Závisí na čase přijetí na lůžka jednotky intenzivní péče. Pokud je to do jedné hodiny od vzniku, lze trombolýzou vylepšit stav u každého třetího pacienta. Když je to po třetí hodině od vzniku, tak to je statisticky jenom každý čtrnáctý pacient. Každá minuta prodlení času přijetí od vzniku příhody po podání adekvátní terapie zkracuje život pacienta o tři  týdny.

Myslíte, že je v republice, respektive kraji, dostatek iktových jednotek?

Na počet obyvatel je v Pardubickém kraji dostatečný počet iktových jednotek. Existují dvě na pět set tisíc obyvatel. Problémem jsou ale geografické poměry kraje, jeho hornatost, kdy je problémem dovoz pacientů z oblasti Králicka nebo Vysočiny. V rámci České republiky je distribuce ale nerovnoměrná. Například v Plzeňském kraji je jenom jedno centrum, v Ústeckém kraji tři centra… Je proto v plánu doplnění počtu a lokalizace center po celé České republice tak, aby dojezd do každého nepřesahoval třicet minut od výzvy záchranné služby.