Město nabízí prostor k pronájmu za necelých 80 tisíc ročně. Zájemci se mohou hlásit do konce března. Podmínkou je, že objekt bude i nadále sloužit návštěvníkům volnočasového areálu na Knížecí louce jako kavárna s celoročním provozem.

Až dosud provozovaly kavárnu technické služby. Za rok, co zařízení funguje, prodělala městská společnost na jeho provozu víc jak tři čtvrtě milionu. "Čísla jsou to nemilá, není to nic k chlubení. Náklady za rok 2018 jsou 1,492 tisíc, výnosy z tržeb 713 tisíc. Ztráta 780 tisíc byla kryta z výnosů ostatních středisek," sdělila na dotaz Deníku ředitelka technických služeb Gabriela Horčíková. V celkových nákladech je podle ředitelky započítán i roční nájem, který zhruba odpovídá částce, kterou by měl platit nový provozovatel.

Je otázka, kdo se do ztrátového podnikání pohrne. Za deset dní od zveřejnění výzvy se podle starosty Tomáše Kolkopa (Srdcem Třebováci) nikdo nepřihlásil. Za rozhodnutím nového vedení města, které vzešlo z podzimních komunálních voleb, nabídnout prostory ke komerčnímu pronájmu stojí dva důvody. "Žádné organizace města nejsou primárně určeny k tomu, aby provozovaly jakékoliv podobné zařízení. A dalším důvodem je ztráta, která během provozu vznikla," vysvětluje starosta. Přiznává, že kavárna je pro město zátěží. "O účelnosti investice nemusíme dlouze hovořit, byl to krok mimo a nyní to pro nás znamená problém navíc," dodává.

Tomáš Kolkop kritizoval stavbu kavárny už v minulém volebním období, ještě jako opoziční zastupitel. A nebyl sám, výhrady ke konečné částce 6,5 milionů, na kterou cena za stavbu vyšplhala, měl i současný místostarosta Miloš Mička (Změna pro Třebovou). Opozici se dokonce podařilo prosadit kontrolu, která měla nakládání s finančními prostředky prověřit. Kontrolní skupina vznikla při finančním výboru zastupitelstva v lednu minulého roku. „Zaměříme se na přípravu zakázky, výběrová řízení a podrobné položkové rozpočty zhotovitele,“ tvrdil před víc jak rokem Tomáš Kolkop, který byl jedním ze tří členů skupiny. Spolu s ním měli kontrolu provádět Pavel Charvát (ODS) a Andrej Kašický. Nakonec ale z prověřování sešlo.

"Finanční výbor zastupitelstva v minulém roce kontrolu oproti původnímu záměru neprovedl," uvedla tajemnice Tereza Sísová. Zda bude kontrola provedena v tomto roce, není jasné. "Vzhledem k situaci, kdy jde o hospodaření právnické osoby zřizované městem, je nutno schválit kontrolu zastupitelstvem. Minulý týden jsem vydala stanovisko předsedovi finančního výboru, který pravděpodobně předloží tisk do nadcházejícího zastupitelstva. Teprve poté by bylo možno kontrolu provést," upřesnila tajemnice.

Vybudování zázemí na Knížecí louce, jehož součástí je i kavárna, prosadilo bývalé vedení města. Koalice ČSSD, KSČM a SNK měla předchozí čtyři roky v zastupitelstvu těsnou většinu. Původně neměla investice překročit 3,5 milionu. Zázemí na Knížecí louce měla radniční koalice jako jeden z bodů programového prohlášení. Bezmála dvojnásobné náklady na stavbu nakonec město neneslo v plné výši. Milionem a půl přispěl na realizaci kavárny Pardubický kraj.

Kromě přemrštěné ceny sklidila kavárna zdrcující kritiku i kvůli výslednému vzhledu, který podle některých narušuje historické panaroma města. Lidé se o stavbě nejčastěji vyjadřují jako o stavební buňce. Památkáři však stavbu, která není součástí městské rezervace, ale stojí pouze v jejím ochranném pásmu, nijak nerozporovali. Podle městského architekta Tomáše Slavíka jednoduchá funkční budova do panoramatu okolních památek dobře zapadá.

Jak se později ukázalo, nedělalo si minulé vedení města při stavbě kavárny hlavu ani s ochranou archeologických památek. Přestože radnice tvrdila, že má expertní listy dokládající provedení zákonem nařízeného výzkumu, archeologové to odmítli. "Na stavbu základů kavárny jsme expertní list nevystavovali, protože dozor z naší strany neproběhl," uvedla archeoložka litomyšlského muzea Jana Němcová.

Zodpovědnost padla na odbor rozvoje, který zajišťoval realizaci investice. "Pokud došlo k pochybení, samozřejmě z toho vyvodím patřičnou nápravu,“ slíbil loni v listopadu, krátce po volbách nový starosta Tomáš Kolkop.

Zdá se, že kavárna na Knížecí louce je pro město nevratnou investicí. Při stanoveném ročním nájmu, bez započtení inflace a při částce, kterou radnice vynaložila, je návratnost vložených prostředků za horizontem šedesáti let.