„Návštěvníci zdejšího hřbitova dříve chodili pro vodu ke kostelu svatého Jiří. Potrubí jsme letos rozvedli až do horní části. Po novém roce zde osadíme kamenné nádoby, aby zapadaly do zdejšího rázu, zmizí tak nevzhledné trubky s uzávěry,“ popisuje starostka Pomezí Věra Chemišincová závěrečné úpravy pietního místa.

Hřbitov vlastnila katolická církev. Na opravu neměla peníze, proto ho před lety bezplatně převedla na obec. Zastupitelé začali s větší obnovou v roce 2004 a postupují po jednotlivých etapách. Veškeré práce jsou téměř hotové. Pomezští nechali zrestaurovat nástěnné malby v kostnici a sochy u hlavní brány.