Vydali jsme se za hřiby do Broumovských stěn, do členité partie poblíž Čertovy tchýně, kde se nacházejí Slavenské hřiby. Některé jsou věrnou kopií oblíbených lesních plodin vysoké tři až pět metrů. Z Čertova sedla je nádherná vyhlídka do Kladského pomezí i do Zaječí rokle. Další přírodní lokalita byla pro nás kardiaky velice náročná, ale krásná. Přes  Kovářovu rokli prošli jen někteří účastníci vycházky. Na vyhlídku zvanou Supí koš došli ale všichni v pořádku. Dále jsme se pokračovali kolem Poštovní schránky, Spícího mnicha, Želvy,  Mnicha, Mušle a Divadla. Došli jsme také ke kapli Panny Marie Sněžné a výletní turistické chatě Hvězda. Po odpočinku a občerstvení jsme pokračovali do kempu pod hradem Potštejn. Cesta chráněnou lipovou alejí kolem divoké Orlice byla v úmorném vedru osvěžující a někteří účastníci toho využili a před cestou domů se osvěžili v řece.

JAN POKORNÝ