Až po dodatečných obrazových prezentacích a stanovisku zástupců Národního památkového ústavu těsně zvítězila Kaplička k Zadnímu Arnoštovu – Jevíčko.

„V kapličce zasvěcené svaté Rodině byly při opravě objeveny cenné barokní malby z roku 1768 od neznámého autora. Na její obnovu v minulých dvou letech přispěl kraj částkou 115 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Vítězné památky postupují do celostátního kola.