„Při odstraňování starých nátěrů omítek nás zhotovitel upozornil na přítomnost nástěnných maleb, jejich následné restaurování proběhlo v letošním roce,“ říká Miroslav Šafář, místostarosta Jevíčka, pod které Zadní Arnoštov spadá.

Malby, které pokrývají stěny i strop kapličky, byly vytvořeny technikou fresco-secco. Malba se prováděla přímo do ještě vlhké omítky, po zaschnutí se už jen dopracovávaly detaily. Fresky znázorňují Nejsvětější Trojici, Krista Trpitele, Panu Marii a nebesa s andílky. Restaurátorský průzkum, který obnově předcházel, odhalil i dobu vzniku maleb.

Německý nápis na čelní stěně, datovaný do roku 1768, připomíná rovněž stavebníka Josefa Antona Marchese, který nechal kapli vybudovat k poctě Ježíše Krista, Panny Marie a svého jmenovce sv. Josefa.

Stavební obnova kapličky, která proběhla už v loňském roce, přišla jevíčskou radnici na necelých sto tisíc. Pětašedesáti tisíci městu vypomohl Pardubický kraj, deset tisíc věnoval na opravu soukromý mecenáš.

„Byly provedeny nové venkovní štukové omítky, provedena repase křížku nad vchodem. Stávající vláknocementová krytina byla nahrazena novým bedněním s krytinou z břidlicových čtverců. Kaple byla opatřena novou brankou. Kolem kaple byl realizován okapový chodník,“ přiblížil rozsah prací místostarosta Šafář. V interiéru kapličky byla rovněž vybourána podlaha. Pálené cihly byla nahrazeny novými.

Krása ukrytá pod přemalbami

Restaurátorské práce, včetně průzkumu vyšly na 143 tisíc korun. Padesáti tisícovou dotací na ně opět přispěl Pardubický kraj. „Takovýchto výzdob v malých lidových sakrálních stavbách není dochováno mnoho, tím je nález v Zadním Arnoštově zcela ojedinělý,“ upozorňuje Miroslav Šafář.

Na původní barokní fresce bylo navrstveno větší množství pozdějších přemaleb, které místy částečně odkryté barokní vrstvy, zcela znečitelňovaly. „Na středu klenby se nacházela novodobá výmalba Panny Marie nebo, dle přiložené skici od badatele Jaroslava Mackerleho, sv. Veroniky,“ upřesňuje restaurátorka Martina Bednářová.

Kaplička v Zadním Arnoštově nebyla zdaleka jedinou památkou, do jejíž opravy město v letošním roce investovalo. Celková výše finančních prostředků přesáhla tři miliony korun. Jevíčska radnice přitom vložila do oprav jen necelou polovinu, 1,7 milionů získalo město na dotacích od ministerstva kultury a Pardubického kraje. Přes 90 tisíc vložila do rekonstrukcí jako vlastník památek rovněž církev.