Kvůli nálezu unikátních barokních nástěnných maleb byly pozastaveny práce na renovaci kapličky „U rybízu“ před Zadním Arnoštovem poblíž Jevíčka. Na jejich pozůstatky přišli dělníci při odstraňování starých maleb v interiéru kaple. Ihned byl zadán odborný restaurátorský průzkum.

Ojedinělý nález

„Podle informací restaurátorky Martiny Bednářové, která průzkum prováděla, se jedná o vzácné barokní malby. Na čelní stěně v dolní části byla objevena datace 1768 se signaturou. Ve středu klenby je podobizna Panny Marie s nebesy, která je ukryta pod moderní výmalbou. Podle názoru restaurátorky není takovýchto výzdob v malých lidových sakrálních stavbách dochováno mnoho, tím je nález v Zadním Arnoštově ojedinělý. Navíc jde o fresku provedenou ve vápenné čisté vrstvě,“ řekl místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář.

Vlastní restaurování maleb bude pokračovat v příštím roce. Na stavební obnovu čerpá město dotaci od Pardubického kraje ve výši 65 tisíc korun, částkou 10 tisíc korun přispěl soukromý donátor Jiří Suk z Prahy.

Náklady porostou

Celkové náklady na obnovu kapličky v letošním roce činí 92 tisíc korun. Částka potřebná na restaurování vzácných maleb zatím nebyla stanovena.

Podobný případ odhalení překrytých historických maleb se stal v 90. letech ve františkánském klášteře v Moravské Třebové. Většina nástěnných fresek byla poškozena při dělání rozvodů elektrického proudu. Restaurování bylo komplikované i kvůli rozpadající se omítce.