Pracovníci svitavského děkanátu odmontovali desky na kapličce v Lánech, aby si je prohlédli. Radním totiž napsal Alois Czepan z německého Ettlingenu, bývalý obyvatel tehdejších Čtyřiceti Lánů. „V dopise upozornil na pamětní desky, které jsou na kapli připevněné obráceně. Tedy nápisy ke zdi,“ uvedl Jiří Petr ze svitavské radnice. Domnívá se, že je obrátili němečtí obyvatelé ještě před svým odsunem z poválečných Svitav, aby zabránili jejich možnému zničení.
Šedesát šest let byly desky tichými svědky minulosti a chránily své tajemství. „Byli jsme zvědaví, co na nich najdeme,“ řekl Antonín Nádvorník, technický administrátor svitavského děkanátu. Na deskách se objevily čtyři dlouhé sloupce českých a německých jmen, mužů i žen, oddělené roky 1914 až 1918. „Podle dostupných informací jsou na deskách uvedena jména obyvatel tehdejších Čtyřiceti Lánů, Čechů i Němců, kteří padli v první světové válce,“ poznamenal Antonín Nádvorník. „Když jsem si přečetl dlouhý seznam jmen, které jsou jen zlomkem ze všech, kteří ve válce padli, uvědomil jsem si, jaká to musela být hrůza,“ uvedl administrátor.

Pamětní desky jsou naprosto zachovalé. Aby mohly být upevněny zpět na své místo, nebyl potřebný žádný finančně nákladný restaurátorský zásah. „Desky byly pouze plné pavučin. Po ometení stačilo desky už jen umýt jarovou vodou,“ popisoval Jiří Petr.

Kapličku z devatenáctého století čeká oprava. „Alois Czepan daroval městu dva tisíce sto eur na opravu kaple svaté Anny. Domluvili jsme se s panem Nádvorníkem, že zhodnotí stav, abychom ji mohli opravit,“ sdělil Jiří Petr. Do jak rozsáhlé rekonstrukce se město pustí, prozatím neví. „Dáváme dohromady podklady. Na západní straně kaple chybí větší část omítky. Opravu potřebují i ostatní strany. V dobrém stavu není ani střecha a věžička. Jak rozsáhlou opravu budeme dělat, uvidíme až podle toho, kolik budeme mít peněz. Chceme zachovat ráz, jaký kaplička má,“ dodal Antonín Nádvorník.