Objekt přestavěli na mateřskou školu, která měla hernu a šatnu. Zpočátku chodily děti na oběd domů. Časem přibyla také kuchyň a ložnice. „Plně byla využita zahrada, která měla v třicátých letech sto dvacet ovocných stromů. Různá zákoutí lákala k dobrodružným hrám. V letech 1975 - 77 došlo na rozsáhlou přístavbu za pomoci rodičů a mohl se tak uspokojit zvýšený zájem o umístění dětí do předškolního zařízení,“ říká Anna Korbářová z Bělé nad Svitavou. V roce 1983 sem chodilo více než padesát dětí.

V současné době je opět o místo ve vesnické mateřské škole velký zájem. Pro příští rok je už dnes zapsaných třicet osm dětí a z důvodu kapacity musí děti také odmítat. Ředitelka mateřské školy a učitelky dělají pro děti maximum. „Chybí tady však vybavení pro zahradu, které se muselo z důvodu bezpečnosti odstranit,“ poukazuje na nedostatek Anna Korbářová. Dětem z mateřinky může pomoci jedině obec nebo sponzoři.

Na mateřskou školu, kamarády, učitelky, kuchařky, hry, výlety, zůstává vzpomínka na celý život.

(ak)