Co občanům Pardubického kraje jako případný nový hejtman nabídnete? Jaké jsou vaše priority?

Určitě oblast dopravy, kde chci pokračovat v prosazování klíčových státních investic do nevyhovující a zanedbané dopravní infrastruktury našeho kraje. V něm se dnes modernizuje historicky největší počet silnic a mostů, a troufám si konstatovat, že to je i mojí zásluhou. Jako zásadní vnímám oblast zdravotnictví, kde je podle mne nutné efektivně zharmonizovat objem poskytované odborné péče s úhradou výkonů od zdravotních pojišťoven. To je problém obrovský a potýká se s ním celé naše zdravotnictví.

ODS a Michal Rabas nastolili určitý trend v řízení kraje. Budete v něm pokračovat?

Jednoznačně se k tomuto trendu řízení a politickému chování hlásím a je mně vlastní. Michal měl přímý a rovný přístup jak ke svým kolegům, tak i k oponentům. Každý názor, byť ho nesdílel, byl pro něj důležitý a snažil se vždy rozhodovat a řídit na základě konsensu. Věděl, že cesta k cíli nevede v politických půtkách a nesnášenlivosti.

Dobrých výsledků Pardubický kraj dosáhl zejména úzkou spoluprací koaličních partnerů. Předpokládám, že i v tomto směru budete pokračovat.

Za současnou koalicí občanských a křesťanských demokratů je v Pardubickém kraji vidět obrovský kus odvedené práce. Pod společným vedením se podařilo vybudovat základy zcela nového kraje a dát mu novou identitu.

Jistě, vždyť Pardubický kraj vznikl na základě reformy státní správy a samosprávy v roce 2000. Jenže jsou mnozí, kteří tenhle krok stále podrobují kritice.

Bylo a je stále velmi obtížné vysvětlovat občanům co pro něj kraj znamená. Mnozí ho berou pouze jako další administrativu, jako místo, kde sedí řada nových byrokratů. Nikdo jim totiž zatím neřekl, že tato reforma měla mít další krok, který však za vlády ČSSD nenastal! Tím mělo být razantní zeštíhlení ministerstev a jejich organizací, které jsou umístěny po celém území státu. Nedivím se občanům, že se jim přebujelá administrativa státu nelíbí, protože mně se nelíbí také, a chci proti tomu bojovat! Plně zastávám názor, že stát má minimálně zasahovat do života občanů!

Dobře, to jsme malinko odbočili, pojďme zpět k výsledkům koaliční spolupráce ODS a KDU-ČSL. Dejte nějaké konkrétní příklady!

Budu se držet opět svého kopyta, tedy dopravy – v našem kraji se opravilo velké množství silnic - přes 250 km, k tomu přidám 55 opravených mostů a vybudování mnoha cyklostezek. Z obecnějších úspěchů bych rád jmenoval to, že jsme výrazně uspěli v čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. I přes existující problémy ve zdravotnictví šly do této oblasti obrovské finanční prostředky na výstavbu a rekonstrukci zdravotní infrastruktury a na nákup nových zdravotnických přístrojů.

Kde, podle vašeho názoru, Pardubický kraj nejvíce „tlačí bota“, na co se v nové funkci zaměříte nejdříve?

Budu trvat na tom, aby vláda dala jasné garance k výstavbě R35. Celou vahou se zasadím o to, aby konečně v zastupitelstvu kraje skončily neplodné diskuze nad vedením trasy R35 a stát mohl začít s přípravou této klíčové komunikace tak důležité pro obyvatele kraje a rozvoj hospodářství. S tím velice úzce souvisí i otázka atraktivnosti kraje v oblasti turistiky, kde musíme všichni táhnout za jeden provaz a udělat vše pro to, aby se Pardubický kraj stal vyhledávanou destinací.

S bývalým hejtmanem Michalem Rabasem jste úzce spolupracoval v krajských volbách v roce 2004 a poté i jako jeho náměstek. Jaký byl váš osobní vztah k němu?

K Michalovi jsem měl blízko celých sedm let, co náš kraj existuje a kdy se naše lidské cesty setkaly. Myslím, že si můžu dovolit říci, že Michal byl člověk mojí krevní skupiny a byl i můj kamarád. Rád bych také naplnil i jeho vizi a pokračoval ve společně rozdělané práci. To mně dává velikou energii v probíhajícím politickém klání.

Co byste řekl závěrem rozhovoru?

Za zlepšením všech problémů a nedostatků, které vždy byly, jsou a budou je však potřeba vidět veliké množství práce, shánění peněz a přesvědčování orgánů státu, aby se věci pohnuly kupředu. Funkci hejtmana nechápu jako nějaký dobrý post, ale především jako službu občanům kraje. Naplněním svého kréda: „Co si myslím, to říkám a co říkám, to udělám“ se snažím přesvědčit občany o tom, že pracuji pro ně a doufám, že budu moci v realizaci této věty pokračovat i nadále. (fr)

Životopis

Narozen: 7. července 1966 ve Vysokém Mýtě, bytem v Chocni. Rodina: ženatý, manželka Michaela (lékařka – ředitelka Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí), děti: dcera Michaela (15) a syn Filip (13). Vzdělání: Gymnázium Vysoké Mýto (1984), stavební fakulta ČVUT Praha, obor pozemní stavby (1989). Profesní profil: projektant Stavoprojektu Choceň (1989-1992), poslanec Federálního shromáždění (1992-1993), zástupce přednosty Okresního úřadu Ústí nad Orlicí (1993-2001), zástupce ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje (2001-2004), náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a správu majetku (2004-dosud).