Největším projektem v novodobé historii města je výstavba kanalizace v okrajových částech Boršov, Sušice a Udánky a modernizace čistírny odpadních vod. Hned na začátku se však objevilo několik problémů. V Udánkách byly dokonce práce zastaveny. Vypadá to, že na vině je nedostatečný geologický průzkum. Radní se však hájí, že tím to rozhodně není.

První metry kanalizačního potrubí položili dělníci v Udánkách již v květnu. Pak ale museli práci přerušit. V zemi totiž na stavbaře čekalo nemilé překvapení. „Narazili jsme v Udánkách na problém s vysokou hladinou spodní vody. Dále se tam objevily nepříznivé geologické podmínky, zejména se jedná o tekuté písky. Z tohoto důvodu bylo nutné stavbu zastavit. Nebude se realizovat až do doby, dokud se nerozhodne o vhodném technickém řešení problému,“ sdělil Václav Mačát, místostarosta Moravské Třebové.

Nový průzkum

Řešením by podle odborníků mohly být odvodňovací vrty. To ale není jediný způsob, jak se s potížemi vypořádat. „Zdá se, že nejdražší variantou budou právě vrty. Vychází zhruba na sedm milionů korun. Existuje ale i možnost odklonění trasy kanalizace do vhodnějších podmínek. Budeme muset udělat geologický průzkum, ale věřím, že tato varianta bude levnější,“ uvedl Václav Mačát. Radní také doufají, že vícepráce uhradí ze státních peněz, pokud je ovšem dostanou.

V Udánkách tedy stavbaři rozkopali silnici, ale práce tu stojí. Místní lidé nadávají. „Díky výkopům se tady strašně práší a máme problém se někam dostat. Jak mohli rozkopat silnici, když ani neví, co je pod ní. To je nezodpovědnost,“ rozčiluje se muž, který obhlíží staveniště.

Místostarosta Mačát tvrdí, že o problémech vědí, ale bohužel to jinak nejde. „Práce jsme museli přesunout do horní části obce a také do Sušic, kde se mělo začít stavět až v září,“ dodal Mačát. V Sušicích výstavba kanalizace v současné době komplikuje dopravu na frekventované silnici směrem na Lanškroun. I tady narazili radní na nespokojenost obyvatel. Jenže tím potíže nekončí. Objevily se totiž také v Boršově. Kanalizace se tady měla pokládat speciální technologií už v květnu, ale díky komplikacím se tak stane až nyní v červenci.

Problémy v zemi

Místostarosta Václav Mačát se však brání, že by za problémy mohl nedostatečný geologický průzkum před zahájením prací. „U kanalizace problémy mohou nastat kdykoliv. Nedá se totiž úplně proniknout pod zem, aby nedošlo k překvapení. To, co se stalo v Udánkách, snad už jinde nebude,“ uzavřel Václav Mačát. Problémy na stavbě ale podle radních termín dokončení projektu v roce 2012 neohrozí.

IVETA NÁDVORNÍKOVÁ
VIERA PAVLASOVÁ