Uskuteční se ve čtvrtek 28. dubna v šestnáct hodin v muzeu.

Na setkání dostanou občané všechny informace o průběhu projektu odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace čistírny odpadních vod. „Na dotazy občanů odpoví hlavní stavbyvedoucí Tomáš Frydrych, hlavní projektant Petr Matuška, správce stavby Rafael Krůtil a představitelé města. Radní představí balíček podpor, který občanům usnadní individuální budování kanalizačních přípojek,“ sdělila mluvčí města Daniela Blahová.

Městská část Udánky bude první, ve které se projekt začne realizovat. Dělníci tu postaví přibližně sto kanalizačních přípojek a celková délka kanalizace dosáhne téměř čtyř kilometrů.
Práce začnou v květnu a budou probíhat až do listopadu. S dokončením se počítá na konec roku 2012.