Menší časový skluz nastal díky průzkumným vrtům. Ty byly nutné právě kvůli projektové dokumentaci. Výběrové řízení na zhotovitele stavby by mělo být zahájeno hned po novém roce. „Stavbu by vítězná firma měla zahájit v srpnu. Ještě před tím ale informujeme občany,“ sdělila pomezská starostka Věra Chemišincová. Zastupitelé seznámí obyvatele s průběhem celé stavby, včetně rozložení jednotlivých etap nebo možnostech napojení na kanalizaci jednotlivých objektů.