Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Krajští zastupitelé na svém úterním jednání učinili poslední krok nad plánem na výstavbu labské větve průplavu Dunaj–Odra –Labe, když schválili aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Tato aktualizace řeší mimo jiné právě zrušení územní rezervy pro tento průplav, čímž se mohou odblokovat rozvojové aktivity měst a obcí na plánované trase.

„Zrušení blokace území pro průplav Dunaj–Odra–Labe je jednoznačnou dobrou zprávou pro starosty měst a obcí, ale také pro samotné občany či potenciální investory. Územní rezerva totiž obcím bránila v rozvoji. Nyní se tak odblokuje poměrně velké množství pozemků. Poměrně široký koridor byl vymezen v místech, která jsou vhodná pro jiné využití, ať už se jedná o bytovou nebo individuální výstavbu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Psali jsme již:

Doplnil, že vyjmutí průplavu DOL neovlivňuje krajskou podporu pro splavnění Labe do Pardubic.

„Projekt splavnění Labe do Pardubic a multimodální uzel má i nadále naši prioritu, proto ostatně opravy všech mostů na trase řešíme také v tomto kontextu tak, aby průplavný profil odpovídal budoucímu splavnění,“ doplnil Netolický.

Krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr, do jehož gesce změna zásad územního rozvoje spadá, vyjmenoval také další významné změny.

close Projekt DOL - etapa 4 (odbočka Pardubice - Olomouc) info Zdroj: d-o-l.cz zoom_in Projekt DOL - etapa 4 (odbočka Pardubice - Olomouc)

„Zásady územního rozvoje Pardubického kraje byly vydány krajským zastupitelstvem v dubnu 2010, jejích první aktualizace proběhla v září 2014, druhá pak v červnu 2019 a třetí aktualizace v září 2020. Ve čtvrté změně řešíme kromě průplavu Dunaj-Odra-Labe mimo jiné také upřesněnou trasu přivaděče k dálnici D35 kolem Vysokého Mýta a Chocně. Aktualizace obsahuje také vymezení specifické oblasti SOB 9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem, vymezení plochy územní rezervy RN09 pro lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod Albrechtice na vodním toku Moravská Sázava, zrušení koridoru P01 – propojovací VVTL plynovod Olešná – Náchod – Polsko. V rámci dokumentu také vypouštíme koridory, ve kterých byly již záměry realizovány. Ruší se tak například pro přeložku silnice I/37 v úseky Chrudim – Slatiňany,“ upřesnil radní Ladislav Valtr.